Depozit ecologic pentru deseuri agrozootehnice – Beneficiar TNUVA Romania 2007